kedd, május 21, 2024

BUDAI ZSIBVÁSÁR

PIACI RENDTARTÁS

 

Fenntartó: FLORACOOP Virág és Dísznövény –kereskedelmi Szervezési és Szolgáltató

Egyesület (továbbiakban Floracoop) 1112 Budapest, Budaörsi út 1092/6 adószám:10182806-2-43.

Üzemeltető: Tembel kft. 1078 Budapest, Murányi u. 55

Piac címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 1092/6 hrsz.

Nyitva tartás  szombat és vasárnap 07:00 -14:00

 

A jelen rendtartás a Budai  Zsibvásár (továbbiakban :piac) területén működő

vállalkozásokra, az ott  tartózkodó valamennyi természetes és jogi személyre, illetve jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelező érvénnyel kiterjed

 

A piacon nem forgalmazható:

-  A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályiról szóló 2003. évi CXXVII. Törvény (a továbbiakban Jöt) szerint meghatározott jövedéki termék

-  állatgyógyászati termék, élő állat

-  nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakő,

-  látásjavító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai termék, szexuális termék

-  barlangi képződmény, szakmai tudományos szempontból kiemelkedő jelentőségű ásványi társulás, ősmaradvány

-  fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, pirotechnikai termék, gázspray

-  „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag

-  külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, étrend-kiegészítők, különleges táplálkozási célú élelmiszerek

-  Gyűjtött, szabadban szedett gomba

 

A piac területére  nyitvatartási időben gyalogosan  bárki ingyenesen  beléphet. A belépéssel

elfogadja a piaci rendtartásban foglaltakat

 

A piac területére járművel csak belépőjegy váltását követően lehet behajtani.  A piac területén 

a KRESZ szabályainak megfelelően kell közlekedni . Maximum megengedett sebesség 5km/h .

 

A piac nyitvatartási idején túl, a területen hagyott járművekért , továbbiakban a fenntartó külön

tárolási díjat számol fel.

 

A területen található asztalokat és árusítóhelyeket  mind a magánszemélyek mint  a kereskedők csak

helyjegy megváltásával vehetik igénybe.

 

A piacon a helyfoglalás, az áruk lerakása, a gépjárművek beállása csak a üzemeltető által

meghatározott rend  szerint történhet. A helyek érkezési sorrendben foglalhatók el.

 

Aki szabálytalan parkolással vagy kipakolással több parkoló helyet vagy árusítóhelyet foglal el

az ezek megfizetésére kötelezhető.

 

A piac területét a vásárlók és az árusok  is kötelesek elhagyni a zárással egy időben.  Az üzemeltető

jogosult a záráskor nem ürített helyről az ott lévő árut, eszközt a használó költségére és veszélyére

elszállítani.

 

 A piacra behozott áruk, értékek,őrzése azok tulajdonosának feladata. Azok elvesztéséért,

megrongálódásáért az üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

 

 A piacon nyílt láng használata tilos!

 

A piactéren és a csarnokban a tűzcsapokat 2 méteres körzetben szabadon és a tűzoltó gépjárművek

részére megközelítően kell hagyni.

 

Tilos a piac közlekedési útjait göngyöleggel vagy  áruval eltorlaszolni, parolásra kijelölt területen kívül

parkolni, nem gumikerekű anyagmozgató  eszközt használni, a vásárokat, a többi árust vásárlásban ,

mozgásában akadályozni.    

                                                                    

  A tűzrendészeti szabályok betartása kötelező. tilos a piac területére- gépjármű tartályában lévő

üzemanyagon kívül- tűz és robbanás veszélyes  anyagot bevinni illetőleg ott tárolni. Tilos a

tűzvédelmi  berendezések használatát bármilyen módon(pl.: eltorlaszolással ) akadályozni.

 

  Tilos a piac területén a dohányzásra kijelölt helyeken kívül dohányozni.

 

  Tilos a piacon tiltott szerencsejáték folytatása és a piac működését zavaró magatartás.

 

  A  piacon a közegészségügyi  szabályok betartása kötelező. A keletkezett hulladékot  az a  személy

köteles összegyűjteni és a kijelölt  tárolóba elhelyezni  aki a tevékenységével annak keletkezését

okozta.

 

  Az árusítóhelyeken és azok közvetlen környékén a hulladékot a helyhasználók kötelesek

 folyamatosan összetakarítani .


Az árusítás megkezdése előtt kötelező ellenőrizni az Ön számára kiadott terület tisztaságát, rendezettségét!


Amennyiben az nem megfelelő, úgy azt köteles jelezni a rendezőség felé.
Amennyiben ezt elmulasztja, úgy azt nem tudjuk utólag elfogadni!


Kizárólag az árusítás közben keletkezett szemetet (itt fogyasztott élelmiszer csomagoló anyaga, elfogyasztott kávés/teás poharak, üditős flakonok) csak az erre a célra kihelyezett kukákban helyezhető el, illetve kérésre szemét tárolására alkalmas zsákot biztosítunk vagy sajátban a bérelt helyüknél/asztaluknál elhelyezhetők.


Szemétnek minősül a cigarettacsikk, szotyola és mindenféle maghéj is!!!!!


Az árusítás befejeztével minden árus köteles a rendezőséget a távozási szándékáról értesíteni és azokat a területük rendezettségi ellenőrzés céljából a helyükön megvárni!

Kiemelten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megmaradt portékát a piac területéről kötelező maradéktalanul elszállítani!

Amennyiben az együttműködésre felszólító szabályokat nem tartja be az asztal, terület,raktár,ketrec bérlője, úgy azoknak a bérlőknek takarítási/szemétszállítási díjat számolunk fel!


A sorozatos szabálysértőkkel a továbbiakban nem áll módunkban együttműködni, a bérlési, eladási szándékuk folytatása nem lehetséges!!!!

 

  Romlott, vagy romlásnak indult, egyéb oknál fogva bűzt árasztó árut, anyagot a piac területére

bevinni tilos.

 

 A piac területén tilos  mindenféle olyan magatartás ami mások nyugalmát zavarja, testi épségét,

egészségét veszélyezteti.

 

Az üzemeltető a fenti  rendtartás megszegőjét a piacról kitilthatja illetve vele szemben a PTK.

szabályai szerint kártérítési igénnyel élhet.

 

 

 

Budapest 2014 Március 3